• 0342 317 12 80

Fiyat güncellemesi hakkında bilgilendirme!

Bir takım ulusal medya organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında çıkan ve üniversitemizin sosyal tesislerinden olan GAÜN Sporium merkezimizdeki fiyat güncellemesi ile ilgili olarak çıkan haberler üzerine bir açıklama yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Tesisimize ait en son fiyat güncellemesi 2020 yılında yapılmış olup bu tarihten itibaren herhangi bir fiyat güncellemesinde bulunulmamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 13 Ocak 2021 tarihli Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği’nde Sosyal tesislerden Kamuya bağlı spor tesislerinden alınacak kullanım bedelleri için taban fiyatlar belirlenmiştir. İlgili maddeler aşağıda açıkça belirtilmiştir;

Spor tesisleri

MADDE 6 – (1) Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor  tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak;

a) Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 10,00 TL,

b) Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 14,50 TL,

bedel alınır.

(2) Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.

(3) Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 18,00 TL bedel alınır.

(4) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.

 

(5) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak bir aylık abone bedeli, bu maddede belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir.

               Dileyenler ilgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210113-10.htm adresinden ulaşarak detaylı bir şekilde inceleyebilir.

Fiyat güncellemesi yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak öğrenci ve personelimizin tesisimizden azami ölçüde ve mümkün olan en uygun fiyattan yararlanabilmesi adına düzenlenmiş olup bununla birlikte mezun öğrencilerimizi, kamu personelimizi ve diğer üniversite öğrencilerimizle birlikte sivil halkımızın da yararlanması adına piyasa araştırmaları sonucunda makul fiyatlar belirlenmiştir. Gerek günübirlik kullanım alanlarımızda gerekse de aboneliklerde aldığımız bedeller piyasadan daha aşağıdadır. İlgili fiyat listemiz web sayfamızda mevcut olup, dileyenler fiyatları piyasayla karşılaştırmak suretiyle gerekli incelemeyi yapabilirler.

Gaün Sporium Merkezimiz Rektörlüğümüzün almış olduğu karar üzerine Ağustos 2021 itibariyle Kurumlar vergisi mükellefi kamu iktisadi işletmesi modeline geçmiş olup özel sektöre bağlı diğer spor tesisleriyle eşit şartlarda ve eşit rekabet ortamında hizmet vermeye başlamıştır.

Merkezimiz tesise ait tüm giderlerini kendi bütçesinden karşılamakta olup tüm ihtiyaçları kullanım bedellerinden almış olduğu kaynaklardan sağlamaktadır.

Tesisimiz kâr amacı gütmeden başta üniversite öğrencilerimize, üniversite personelimize, diğer üniversite öğrencilerine, üniversitemiz mezunlarına, kamu personelimize ve sivil halka da tamamen hijyenik bir ortamda, bilimsel temelli bir anlayışla ve kaliteden ödün vermeden hizmet vermeye devam etme çabası içerisinde olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sporium Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi İşletme Müdürlüğü

21 Eylül 2021 tarihinde güncellenmiştir.